RENTGEN
STOMATOLOGICZNY

TOMOGRAFIA 3D LUBLIN


Szanowni Państwo, firma Rentgen Stomatologiczny przy ul. Świętoduskiej 12 w Lublinie funkcjonuje nieprzerwanie od 2003 roku, świadcząc usługi z zakresu rentgenodiagnostyki stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Pracownia nasza jest wyjątkowa, gdyż jesteśmy jednostką samodzielną a przedmiotem naszego zainteresowania jest przede wszystkim stomatologia. Dzięki wąskiej specjalizacji możliwe jest uzyskanie najlepszych wyników. Posiadamy duże doświadczenie, co przekłada się na profesjonalizm oraz jakość. Stale też inwestujemy w nowy sprzęt oraz oprogramowanie. Wszystkie zdjęcia rtg wykonujemy od ręki, a szacunkowy czas oczekiwania na wynik wynosi około 10 minut.

RTG zębów - Tomografia Lublin
Tomografia 3D

Tomografia 3D


Tomografia CBCT jest metodą diagnostyki, w której za pomocą promieni rentgenowskich uzyskuje się wielowarstwowe, przekrojowe obrazy głowy. Z uwagi na niezwykle wszechstronny zakres zastosowań tomografia stała się podstawową, wysokospecjalistyczną metodą obrazowania we wszystkich dziedzinach stomatologii.

Informacje dla pacjenta →
Informacje dla lekarza →

Usługinaukowo-badawcze

Usługi
naukowo-badawcze


Medyczne laboratorium badawczo rozwojowe zaprasza do współpracy lekarzy i przedsiębiorców w zakresie prowadzenia lub podwykonawstwa badań naukowych in vivo oraz in vitro.

Więcej →

Zdjęcia RTG

Zdjęcia RTG


Wykonujemy:
- tomografię CBCT zębów,
- tomografię CBCT zatok,
- tomografię CBCT całej twarzoczaszki,
- pantomogramy cyfrowe,
- zdjęcia cefalometryczne cyfrowe,
- zdjęcia wewnątrzustne cyfrowe.

Więcej →


Rentgen stomatologiczny - tomografia Lublin

O NAS

Wykonujemy wszystkie rodzaje zdjęć radiologicznych w obrębie głowy i szyi.

  • Stomatologia - zdjęcia wewnątrzustne zębowe, zgryzowe i skrzydłowo - zgryzowe.
  • Ortodoncja i chirurgia - pantomogramy, skanogramy, zdjęcia warstwowe i cefalometryczne.
  • Implantologia – tomografia 3D wysokiej rozdzielczości o zmiennych polach obrazowania.
  • Laryngologia – tomografia 3D zatok, ucha wewnętrznego oraz dróg oddechowych.

Zdjęcia stomatologiczne wykonujemy na klasycznych kliszach rtg lub w formie cyfrowej. Dzięki obrazowaniu cyfrowemu możliwe jest zmniejszenie dawki promieniowania rentgenowskiego nawet o 90 %. Dla zdjęć cyfrowych istnieje możliwość otrzymania profesjonalnego wydruku na folii DVB, w jakości porównywalnej do kliszy.  Pracownia ma wdrożony system zapewniania jakości w radiologii. Dodatkowo, zdjęcia RTG przechodzą kontrolę wewnętrzną i są sprawdzane pod kątem prawidłowego wykonania technicznego przez technika elektroradiologa oraz przydatności klinicznej przez lekarza stomatologa. Przypadki kliniczne trudne diagnostycznie konsultowane są przez lekarza radiologa.

Firma Rentgen Stomatologiczny Marcin Pasierbiński realizuje projekt w ramach

Osi priorytetowej 1 Badania i innowacje
Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020

Projekt ma na celu rozwój firmy poprzez utworzenie medycznego laboratorium B+R. 
Efektem będzie wprowadzenie nowych usług do działalności firmy, co zwiększy pozycję konkurencyjną na rynku.

Wartość projektu: 1 237 917, 85PLN
Dofinansowanie:  866 542, 48 PLN

Nasze aparaty radiologiczne:

Tomograf CBCT Scanora 3Dx


Tomograf CBCT Scanora 3D


Pantomograf Cranex 3D


RTG punktowy EzRay Premium


Skaner DIGORA Optime


Drukarka medyczna Carestream DryView 5950

WSZYSTKIE POWYŻSZE URZĄDZENIA POSIADAJĄ WYMAGANE W POLSCE ŚWIADECTWA JAKOŚCI I ATESTY ORAZ ZOSTAŁY DOPUSZCZONE PRAWNIE NA RYNEK POLSKI.
APARATY RENTGENOWSKIE PRZECHODZĄ OKRESOWO TESTY PODSTAWOWE ORAZ SPECJALISTYCZNE PRZEZ AKREDYTOWANE LABORATORIA I PODLEGAJĄ KONTROLI DOZYMETRYCZNEJ.

NASZ SPRZĘT

RENTGEN STOMATOLOGICZNY
TOMOGRAFIA LUBLIN


ul. Świętoduska 12 
20-082 Lublin

Pracownia czynna


od poniedziałku do piątku
8:00 - 18:00
W soboty
9:00 - 14:00